Navigation | Page content | Additional information

Page content

Press Release

May 23, 2017

Zainteresowanie wystawców targami InnoTrans 2018 tak duże jak nigdy

Zgodnie ze stanem pośrednim wczesnych rezerwacji również 12. edycja targów InnoTrans będzie bardziej różnorodna i będzie miała jeszcze bardziej międzynarodowy charakter. Jeszcze nigdy po upływie terminu wczesnej rezerwacji nie było tylu zgłoszeń. W stosunku do porównywalnego okresu lat poprzednich wpłynęło o ponad dziesięć procent więcej rezerwacji wystawców chętnych do udziału w targach InnoTrans. Na półtora roku przed następną imprezą zarezerwowano już ponad 80% terenu targów berlińskich. Targi InnoTrans 2018 otwierają swoje podwoje od 18 do 21 września 2018 r.

Znak jakości - międzynarodowy charakter imprezy

Podobnie jak w latach poprzednich rzuca się w oczy duże zróżnicowanie międzynarodowe wystawców – jest to znak jakości InnoTrans jako targów o zasięgu światowym. W dalszym ciągu aktualne jest życzenie powiększenia powierzchni wystawienniczej. Zwłaszcza wystawcy z krajów takich jak Maroko i Egipt, które po raz pierwszy były obecne na targach w 2016 r., wyrażają chęć zwiększenia powierzchni cztero- a nawet dwunastokrotnie. Podobnie wystawcy z Bułgarii, Danii, Tajwanu i Białorusi planują podczas nadchodzących targów InnoTrans zwiększyć swoją obecność w porównaniu do 2016 r.

W 2018 r. wystawcy będą mieli możliwość powiększenia swoich stoisk w coraz większym stopniu przez zastosowanie prezentacji wielopiętrowych, ponieważ światowe targi w zeszłym roku pod względem powierzchni wystawienniczej osiągnęły ostateczną granicę istniejącego terenu targowego.

Przy priorytecie możliwie obszernego i zrównoważonego zaprezentowania globalnej branży transportowej celem targów pozostaje umożliwienie wszystkim zainteresowanym przedsiębiorstwom uczestniczenia w InnoTrans 2018.

O targach InnoTrans

InnoTrans są to międzynarodowe wiodące targi techniki transportu, które odbywają się co dwa lata w Berlinie. 137 391 specjalistów ze 119 krajów informowało się podczas niedawnej imprezy u 2 955 wystawców z 60 krajów o innowacjach światowego przemysłu kolejowego. Do pięciu segmentów targowych InnoTrans zaliczają się Railway Technology (Technologia Transportu Kolejowego), Railway Infrastructure (Infrastruktura Kolejowa), jak również Public Transport (Komunikacja Publiczna), Interiors (Wyposażenie) oraz Tunnel Construction (Konstrukcja Tuneli). Organizatorem targów InnoTrans jest firma Messe Berlin. 12. targi InnoTrans odbędą się w dniach od 18 do 21 września 2018 r. na berlińskim terenie targowym. Więcej Informacji dostępne jest na stronie www.innotrans.com .