Page content

Press Release

08. listopad 2021

InnoTrans Podcast: Nové požadavky na strukturu železnic

Od udržitelnosti po digitalizaci – pan Eran Gartner, CEO společnosti Pandrol, a pan Thomas Lorent, technický ředitel pro udržitelné resilientní systémy, promluví v podcastu InnoTrans o aktuálních a budoucích požadavcích na strukturu železnic.

Infrastruktura musí být dnes vytvářena rychleji a za výhodnější náklady na životní cyklus. A musí být odolná vůči veškerému potenciálnímu narušení. Obrázky zahlcených stanic metra v nedávné minulosti působivě ukázaly, jak je důležité se připravit na změnu klimatu. Vytvoření a údržba infrastruktury má nyní velmi velký vliv na CO2 stopu v železničním sektoru. Je proto tím důležitější, abychom nyní infrastrukturu navrhovali pro velkou životnost. K udržitelnosti také velmi přispívá Eco-Design. Kromě toho oba pánové v podcastu InnoTrans hovoří o úloze digitalizace železniční infrastruktury. Potřebujeme inteligentní systém, abychom problémy v infrastruktuře rozpoznali včas a minimalizovali výpadky.

Všechny epizody podcastu InnoTrans najdete zde (doplňující informace k epizodám najdete na našich kanálech sociálních médií LinkedIn a na Twitteru pod @InnoTrans) a na našem blogu InnoTrans.

Další epizoda podcastu InnoTrans vyjde 14. prosince 2021.

O veletrhu InnoTrans

InnoTrans je předním mezinárodním veletrhem pro dopravní techniku, který se koná pravidelně každý druhý rok v Berlíně. 153 421 odborných návštěvníků ze 149 zemí se na této nejmladší akci informuje u 3 062 vystavovatelů z 61 zemí o inovacích globálního železničního odvětví.
K pěti segmentům veletrhu InnoTrans patří Railway Technology (železniční technologie), Railway Infrastructure (železniční infrastruktura), dále Public Transport (veřejná doprava), Interiors (interiéry) a Tunnel Construction (tunelové konstrukce). Organizátorem veletrhu InnoTrans je společnost Messe Berlin. 13. veletrh InnoTrans se bude konat 20. až 23. září 2022 ve veletržních prostorách Messe Berlin. Více informací najdete online na www.innotrans.com.