Page content

Press Release

10. leden 2022

InnoTrans Podcast: „Bez poptávky není trh, bez trhu není průmyslové odvětví“

Pedro Fortea, generální ředitel španělského železničního svazu MAFEX, hovoří o veřejné příměstské dopravě ve velkých městech, vlivu nákazy Covid-19, jak získat mladé talenty a o Mekce pro železničáře. Od 11. ledna bude epizoda online.

Populace narůstá, stále více lidí žije ve městech a klimatická změna k tomu jen přispívá – na tyto změny musí železniční průmysl reagovat a nalézat řešení. „Co by dělali lidé v aglomeracích jako Madrid nebo Šanghaji bez veřejné příměstské dopravy, zvláště železniční? Koncentrace obyvatel ve městech je pro kolejovou přepravu velkým předpokladem a šancí“, zdůrazňuje pan Pedro Fortea, generální ředitel španělského svazu železniční dopravy MAFEX.

Železniční průmysl byl kromě globálních trendů konfrontován také s měnícími se podmínkami na trhu, technologickým vývojem

a dalšími regulatorními požadavky. Navíc nastala pandemie

Covid-19, která vedla k paradoxní situaci: „Na jedné straně jsou hromadné dopravní prostředky páteří budoucí mobility, na druhé straně tuto dopravu od pandemie využívá menší počet cestujících. Musíme lidi opět vrátit do veřejných dopravních prostředků, protože bez poptávky není trh, bez trhu není průmyslové odvětví“, říká pan Pedro Fortea v Podcastu.

Pro železniční průmysl je také nezbytné dosahovat zisku. Proto je důležité mladým lidem sdělovat, jakou hodnotu má veřejná doprava pro společnost.

Mekka pro železniční dopravce je veletrh InnoTrans v Berlíně. „Chceme, any všichni železniční dopravci alespoň jednou v životě navštívili veletrh InnoTrans. Cítím privilegium, že od roku 2002 tam mohu být každoročně“, těší se pan Pedro Fortea na nejbližší mezinárodní setkání 2022 podnikatelů v tomto odvětví.

S organizací International Press Circle tvoří veletrhy InnoTrans exkluzivní mediální kick-off meetingy pro zástupce tisku z tuzemska i ciziny, v den před otevřením samotného veletrhu.

„Na akci International Press Circle se mohou odborní žurnalisté železničního a dopravního odvětví, na čtyřicetiminutovém brunchi, seznámit s pozvanými zástupci vedoucích sektorů z mezinárodních průmyslových svazů železniční dopravy, kteří budou na InnoTrans prezentovat výkonnost svých zemí v tomto odvětví“, vysvětluje ředitelka InnoTrans, paní Kerstin Schulz.

Akce International Press Circle nabízí kompaktní, maximálně tříhodinový formát pro orientaci ve světové kolejové dopravě, v otázkách regionální a globální dopravy, jakož i Preview kolečko určené exkluzivně pro zástupce médií a týkající se nových produktů, na celosvětově jedinečné prezentací železniční dopravy na otevřeném prostranství.

Všechny epizody podcastu InnoTrans najdete zde (doplňující informace k epizodám najdete na našich kanálech sociálních médií LinkedIn a na Twitteru pod @InnoTrans) a na našem blogu InnoTrans.

Další epizoda podcastu InnoTrans vyjde 08. února 2022.O veletrhu InnoTrans

InnoTrans je předním mezinárodním veletrhem pro dopravní techniku, který se koná pravidelně každý druhý rok v Berlíně. 153 421 odborných návštěvníků ze 149 zemí se na této nejmladší akci informuje u 3 062 vystavovatelů z 61 zemí o inovacích globálního železničního odvětví.
K pěti segmentům veletrhu InnoTrans patří Railway Technology (železniční technologie), Railway Infrastructure (železniční infrastruktura), dále Public Transport (veřejná doprava), Interiors (interiéry) a Tunnel Construction (tunelové konstrukce). Organizátorem veletrhu InnoTrans je společnost Messe Berlin. 13. veletrh InnoTrans se bude konat 20. až 23. září 2022 ve veletržních prostorách Messe Berlin. Více informací najdete online na www.innotrans.com.